top of page
  • jshirani1

راه

Updated: Feb 1

عکس از احمد حلبی ساز، عکاس و خبرنگار ایرانی، برنده جایزه بین‌المللی ورلدپرس فوتو مستر در سال ۲۰۲۳

جمشید شیرانی


هیچ راهی نیست،

می نشینم در افق

پهنای هستی تنگ،

آسمان سنگی ست،

هیچ راهی نیست.


پشتِ در

هان، کیست؟

آید آهی

یک دروغِ تازه اش

در جیب،

یک فریبِ دیگرش

در سینه

نامریی ست -

هیچ راهی نیست.


می نشینم در افق

با یک دروغ تازه

نقبی می زنم در سقفِ دروازه

می سُرایم تا نهانِ چشمِ اندازه

و

می دانم

که راهی نیست

تا درونِ این شبِ تاریک

- تا نزدیک -

هیچ راهی نیست.

Comments


bottom of page