top of page
  • jshirani1

کتاب های ممنوعه

Updated: Feb 1


سروده شده توسط یک ناشناس

یافته در چاپ ۱۹۰۴ "سه شیّاد"

ترجمه جمشید شیرانی

***


کسی که با تا کردن صفحه کتاب را علامت گذاری می کند یا به کناری می نهد

کتابی را که دوستی خوش خیال به او وام داده است،

یا آن را برای مدت مدیدی نگاه می‌دارد، یا اهمیت نمی دهد

که مهلتِ بازگرداندنش گذشته باشد.


مردی که خسیسانه کتاب هایش را می پاید،

و از وام دادن آن ها و به اشتراک گذاشتنشان لذت نمی برد

مردی که قفسه های اندکش را گرد و غبار گرفته است

و تنها زمانی [کتاب] می خواند که کار دیگری نداشته باشد.


مردی که نوشته های کلاسیک را می ستاید، اما

آن ها را با صفحه های هرگز باز نشده نگاه می دارد

مردی که ادبیات را روزنامه فرض می کند،

و ادب از خلاصه های کتاب می آموزد.

چه کسی کتاب تمیز با حاشیه ی دست نخورده را نمی پسندد

امّا کیست که آن ها را مهم تر از اندیشه ی نهفته در کتاب بداند

کسی که کتاب را تنها برای تزئین قفسه هایش می خرد،

یا کتابی را که هرگز خودش نخوانده هدیه می دهد


کسی که برای فخرفروشی یا ظاهر سازی

یا هر دلیل دیگری به جز عشق به کتاب مطالعه می کند.

پروردگارا، ای که گناهان را از کوچک تا بزرگ داوری می کنی،

آیا خُرده-دوزخی ویژه برای این کسان نساخته ای؟

Comments


bottom of page